Dziękujemy AKTYWNEJ WARSZAWIE !

Dziękujemy AKTYWNEJ WARSZAWIE za promocję wydarzenia „Bieg przez Most – Białołęka 2016” !

To oni dbają o realizację zadań m.st. Warszawy w zakresie kultury fizycznej, m.in. w zakresie:
* organizacji warszawskich imprez sportowych i rekreacyjnych;
* prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej dotyczącej kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Warszawie;
* stwarzanie mieszkańcom Warszawy możliwości aktywnego wypoczynku.

14192150_616369215202997_3553573476800938638_n