Uczestnik po rejestracji do biegu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty, której należy dokonać w ciągu max. 3 dni od daty rejestracji:

Zapisani do 31.08.2017 – 30 złotych

Zapisani po 31.08.2017 – 40 złotych

Zapisani w dniach 15-17.09.2017 (tylko w biurze zawodów) – 60 złotych

  1. Opłaty można dokonać poprzez elektroniczny system płatności Dotpay, lub przelewem tradycyjnym.

Dane do przelewu:

MONSTER EVENT Sp. z o.o.

Blatona 6/125

01-494 Warszawa

Numer konta: ING Bank Śląski

53 1050 1012 1000 0090 8017 4015

W tytule przelewu należy wpisać :

  • Imię i nazwisko
  • Datę urodzenia

PRZYKŁAD: Joanna Kowalska – 22.05.1977

  1. Potwierdzeniem zaksięgowania opłaty startowej jest pojawienie się takiej informacji przy nazwisku zawodnika na liście startowej dostępnej na stronie zapisów.
  2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z określonym terminem.
  1. Osoby, które będą chciały zgłosić swój udział w biegu po 14.09.2017 r., mogą dokonać rejestracji jednocześnie opłaty jedynie w Biurze Zawodów w dniach 15-17.09.2017 r. w miarę dostępności wolnych miejsc.