Zgoda rodzica

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej pozostającej pod jej opieką w wolontariacie Bieg przez Most 2019.