BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie czynne:

  • 03.09.2022 (sobota) 14:00 – 18:00 – Galeria Północna, wejście od strony Trakt Nadwiślański/ Szafrańców. Stoisko biura będzie zlokalizowane na parterze w holu bezpośrednio na wprost wejścia.
  • 04.09.2022 (niedziela) 08:00 – 09:30 – Galeria Północna, j.w.

❗️PROSIMY O PRZYBYCIE DO BIURA ZAWODÓW Z ZAPASEM CZASU ABY ODEBRAĆ PAKIET PRZED STARTEM ❗️
🌿Pakiety startowe wraz z upominkami, które nie zostaną odebrane w godzinach działania Biura, trafią ponownie do puli sprzedaży dla osób oczekujących na zapisanie się w biurze zawodów lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy, którzy wspierają organizację biegu.

🌿 Aby odebrać pakiet startowy, dorośli uczestnicy oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.

🌿 Warunkiem startu osoby dorosłej jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia w nim udziału. Warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest przedstawienie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie jest dostępne TUTAJ. oraz w Biurze Zawodów.

Organizator przewiduje możliwość odebrania pakietu przez inną osobę. Aby odebrać pakiet za innego uczestnika, osoba odbierająca musi posiadać „UPOWAŻNIENIE”, zawierający własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego oraz kserokopię/zdjęcie dowodu tożsamości właściciela pakietu. Kserokopia/zdjęcie do wglądu, UPOWAŻNIENIE zostaje w biurze zawodów. Wzór Upoważnienia do odbioru jest dostępny TUTAJ. Podpisanie Upoważnienia przez uczestnika jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do startu.

❗️UWAGA: start z chipem innego zawodnika bez dokonania zmian w systemie jest bezprawny i skutkuje błędnymi wynikami w klasyfikacjach i możliwością dyskwalifikacji. Prosimy o pilnowanie swoich chipów w celu uniknięcia pomyłek.