REGULAMIN

что такое тестер парфюмериипарфюмер смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатнодухи armaniContinental ContiWinterContact TS850купить сверло по металлуформа 86 медицинская справкадоска объявлений бесплатныхвидеорегистратор в москвевнешняя MMS-камеракупить зарядное устройство для телефонаford focus в кредиткак взять кредит 100 тысячхоум кредит бесплатный номермото в кредит москвапочту

BIEG PRZEZ MOST
22 września 2019, Warszawa

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej i naturalnej formy aktywności sportowej
 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promowanie atrakcyjnych terenów rekreacyjnych i prezentacja Białołęki jako miejsca przyjaznego dla turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.

II. ORGANIZATOR I WYKONAWCA

 1. Organizator Biegu:
  Urząd Dzielnicy Warszawa – Białołęka
  Galeria Północna (Partner Główny)
 1. Wykonawca Biegu:
  Fundacja Run Vegan

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA, DYSTANS, LIMIT

 1.  Bieg odbędzie się 22 września (niedziela) 2019 roku. Start biegu: 11:00
 2. Program godzinowy wydarzenia:
 • 10:30 – oficjalne rozpoczęcie
 • 10:40 – rozgrzewka pod sceną
 • 10:55 – przejście na linię startu
 • 11:00 – start biegu
 • 12:30 – zakończenie biegu
 • 13:00 – dekoracja zwycięzców
 • 14:30 – zakończenie wydarzenia
 1. Strefa START/META będzie znajdować się w sąsiedztwie Galerii Północnej przy ulicy Szafrańców w Warszawie
 2. Trasa biegu jest wyznaczona ulicami dzielnicy Warszawa-Białołęka i prowadzi w całości po ulicach wyłączonych z ruchu na czas biegu oraz po chodnikach.  Nawierzchnia: asfaltowa.
 3. Dystans: 10 km, atest PZLA. Limit czasu na pokonanie trasy: 90 minut.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik Biegu Przez Most ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Udział w biegu wymaga wcześniejszej rejestracji internetowej i dokonania opłaty startowej. Rejestracja bez dokonania opłaty nie gwarantuje miejsca na liście startowej.
 3. O prawie do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność wpłat. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów oraz zwiększenia lub zmniejszenia limitu uczestników.
 4. Aby wziąć udział w biegu, uczestnik musi mieć w dniu wydarzenia ukończone 16 lat. Start osoby niepełnoletniej wymaga podpisania “Zgody na udział osoby niepełnoletniej” przez rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz zgody będzie dostępny na stronie internetowej wydarzenia oraz w Biurze Zawodów.
 5. Warunkiem startu osoby dorosłej jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia w nim udziału. Warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest przedstawienie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenia będą do pobrania na stronie internetowej wydarzenia oraz w Biurze Zawodów.
 6. Aby odebrać numer startowy w Biurze Zawodów, Uczestnik musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, celem weryfikacji daty urodzenia.
 7. Uczestnik biegu ma obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu, która będzie dostępna na stronie wydarzenia.
 8. Uczestnik Biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego w sposób widoczny dla sędziów, innych uczestników i kibiców przez cały czas trwania wydarzenia. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 9. Uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w szczególności w zakresie stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 10. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez Uczestnika są ostateczne.

V.  LIMIT MIEJSC, ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE

 1. Limit zgłoszeń uczestników Biegu przez Most wynosi 1000 miejsc. Organizator pozostawia 150 miejsc do swojej dyspozycji. Zgłoszenie do biegu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej wydarzenia. 
 3. Rejestracja on-line będzie trwała do dnia 15.09.2019 do godz. do 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc, o ile zostanie on osiągnięty przed przyjętą datą zamknięcia zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu zapisów on-line.
 4. Aby zapisać się na bieg, należy najpierw utworzyć konto uczestnika w portalu służącym do zapisów, a następnie prawidłowo wypełnić formularz zgłoszenia na bieg. 
 5. Integralnym elementem zgłoszenia jest dokonanie opłaty startowej poprzez płatność elektroniczną. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania przelewu na koncie.
 6. Na liście startowej pojawią się WYŁĄCZNIE nazwiska uczestników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji on-line oraz ich opłata startowa zostanie zaksięgowana we właściwej wysokości, zgodnej z datą zaksięgowania. Lista startowa dostępna będzie poprzez stronę wydarzenia. Na liście NIE POJAWIĄ SIĘ uczestnicy, którzy podczas rejestracji zastrzegli sobie anonimowość danych. Aby sprawdzić poprawność swojego zgłoszenia zawodnicy, którzy oznaczyli zgłoszenie anonimowe, mogą sprawdzić swoje dane poprzez wpisanie nazwiska i użycie funkcji “szukaj”.
 7. Opłata startowa nie jest ważna, jeśli zawodnik nie dokona prawidłowego zgłoszenia elektronicznie, jeśli wniesiona zostanie po terminie lub w niewłaściwej kwocie lub będzie uiszczona po wyczerpaniu limitu miejsc. Wszystkie takie opłaty zostaną po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrócone na konto wpłacającego.
 8. Po zakończeniu zapisów on-line Organizator przewiduje – w miarę dostępnych miejsc – możliwość rejestracji i opłaty w biurze zawodów w godzinach działania biura.

VI . OPŁATY,  ZWROTY, ZMIANA UCZESTNIKA

 1. Wysokość opłaty startowej wynosi jak poniżej. O wysokości opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie.

  2.08.2019 – 05.09.2019: 45 zł
  6.09.2019 – 15.09.2019: 55 zł
  21-22.09.2019: 65 zł – zapisy tylko w biurze zawodów
 2. Opłata startowa wpłacona po 6.09.2019 nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń z pakietu startowego, w szczególności upominków z logo Biegu
 3. Osoby w wieku 70 lat i starsze (rocznik 1949 i niższe) są zwolnione z opłaty startowej.
 4. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi z powodu braku możliwości startu w biegu, niezależnie od przyczyny braku możliwości wystartowania. 
 5. Organizator przewiduje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika po otrzymaniu zgody od Organizatora. Zgłoszenie chęci przeniesienia opłaty należy wysłać na adres info@runvegan.pl z adresu użytego podczas rejestracji. W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko oraz mail nowego uczestnika Przepisanie pakietu startowego jest możliwe do dnia 31.08.2019
 6. UWAGA: start z chipem innego zawodnika bez dokonania zmian w systemie jest bezprawny i skutkuje błędnymi wynikami w klasyfikacjach i możliwością dyskwalifikacji. Prosimy o pilnowanie swoich chipów w celu uniknięcia pomyłek.
 7. Jest możliwość otrzymania faktury VAT za udział w biegu. Faktury za opłaty dokonane w danym miesiącu są wystawiane maksymalnie do 10-ego dnia kolejnego miesiąca. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w trakcie rejestracji on-line.

VII   ŚWIADCZENIA I PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej Uczestnik otrzymuje zestaw świadczeń, na który składa się:
  a. prawo startu w biegu
  b. imienny numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu
  c. koszulka techniczna z logo biegu (orientacyjne rozmiary):
  – XS/46/65
  – S/48/70
  – M/51/72
  – L/54/73
  – XL/57/74
  – XXL/60/75
  Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki dla osób opłaconych do 22.08.2019
  d. worko-plecak z logo wydarzenia
  e. Medal na mecie po ukończeniu biegu
  f. wodę na mecie
  g. posiłek regeneracyjny, wydawany na podstawie kuponu na numerze startowym
  h. ubezpieczenie NNW
  i. zabezpieczenie medyczne w czasie wydarzenia 

VIII . BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW
  Lokalizacja: Galeria Północna, wejście od strony Trakt Nadwiślański/ ul.Szafrańców. Stoisko będzie znajdować się na parterze w holu, bezpośrednio na wprost wejścia.
  Godziny działania:
  21.09.2019 (sobota) 12:00 – 18:00
  22.09.2019 (niedziela) 08:00 – 10:00
  PROSIMY O PRZYBYCIE DO BIURA ZAWODÓW Z ZAPASEM CZASU UMOŻLIWIAJĄCYM ODEBRANIE PAKIETU PRZED STARTEM. DZIĘKUJEMY
 2. Pakiety startowe wraz z upominkami, które nie zostaną odebrane w terminie działania Biura, trafią ponownie do puli sprzedaży dla osób oczekujących na zapisanie się w biurze zawodów lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy, którzy wspierają organizację biegu. PROSIMY O PRZYBYCIE DO BIURA ZAWODÓW Z ZAPASEM CZASU UMOŻLIWIAJĄCYM ODEBRANIE PAKIETU PRZED STARTEM
 3. Aby odebrać pakiet startowy, dorośli uczestnicy oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.
 4. Organizator przewiduje możliwość odebrania pakietu przez inną osobę. Aby odebrać pakiet za innego uczestnika, osoba odbierająca musi posiadać oryginał “Upoważnienia”, zawierający własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego oraz kserokopię/zdjęcie dowodu tożsamości właściciela pakietu (kserokopia/zdjęcie do wglądu). Wzór Upoważnienia do odbioru będzie dostępny na stronie wydarzenia. Podpisanie Upoważnienia przez uczestnika jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do startu.

IX. POMIAR CZASU, KLASYFIKACJA, WYNIKI

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów zwrotnych.
 2. Kolejność na mecie potwierdzi komisja sędziowska, której decyzje są ostateczne.
 3. Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie osiągniętego czasu netto z wyjątkiem pierwszej pięćdziesiątki na mecie. Przewiduje się klasyfikację w następujących kategoriach:

  a. Kobiety i mężczyźni OPEN
  b. Kobiety i mężczyźni w wieku do 29 lat (K/M do 29 l)
  c. Kobiety i mężczyźni w wieku 30-39 lat (K/M 30-39 l)
  d. Kobiety i mężczyźni w wieku 40-49 lat (K/M 40-49 l)
  e. Kobiety i mężczyźni w wieku 50-59 lat (K/M 40-49 l)
  f. Kobiety i mężczyźni w wieku 60 lat i więcej (K/M 60+)


  oraz kategorie dodatkowe:

  g. Odcinek specjalny „Bieg przez Most”, kategorie K/M
  Odcinek specjalny zostanie wyznaczony na Moście im. Marii Skłodowskiej – Curie, przez który prowadzi trasa biegu. Klasyfikacja odcinka specjalnego będzie prowadzona na podstawie osiągniętego czasu netto, a nagrody za odcinek specjalny nie dublują się z nagrodami w klasyfikacji OPEN.

  h. Samorządowcy, kategorie K/M
  pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i radni wszystkich szczebli m.st. Warszawy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych z terenu województwa mazowieckiego.

  i. Mieszkaniec Białołęki, kategorie K/M
  W tej kategorii klasyfikowani będą uczestnicy mieszkający na Białołęce.
  Warunkiem uczestnictwa w klasyfikacji w kategoriach startu w kategorii “Samorządowcy” i “Mieszkaniec Białołęki” jest zaznaczenie odpowiedniego pola podczas zapisów elektronicznych.
 4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie wydarzenia w ciągu 24h od zakończenia imprezy. Podczas dekoracji zostaną podane tylko wyniki zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

X. NAGRODY

 1.   Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetki oraz nagrody:
  a. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 500 zł, 300 zł, 200 zł
  b. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji „Bieg przez Most – odcinek specjalny” kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 300 zł, 200 zł, 100 zł
  c. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach: wiekowych K/M, Samorządowców K/M i Mieszkańców Białołęki K/M otrzymają pamiątkowe statuetki oraz upominki.
 3. Postanowienia dodatkowe:
 • Nagrody i statuetki w kategorii „Bieg przez Most – odcinek specjalny” i kategorii OPEN nie dublują się
 • Nagrody i statuetki w kategoriach wiekowych i kategorii OPEN nie dublują się
 • Nagrody i statuetki w kategoriach: Samorządowcy i Mieszkańcy Białołęki dublują się z pozostałymi kategoriami

XI  DOJAZD & PARKING, SZATNIE & DEPOZYTY

 1. Miejsce wydarzenia jest łatwo dostępne środkami transportu publicznego. Zachęcamy również do skorzystania z rowerów miejskich.
 2. Publiczne miejsca parkingowe znajdują się na terenie Galerii Północnej, Partnera Biegu
 3. Organizator zapewnia przebieralnie w okolicy punktu start/meta, oddzielne dla kobiet i mężczyzn.
 4. Organizator zapewnia również depozyt w okolicy punktu start/meta. Uczestnicy otrzymają w depozycie worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w depozycie.

XII. OCHRONA DANYCH  OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy BIEG PRZEZ MOST. Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 2. Wykonawca – na zlecenie Organizatora biegu – zbiera poniższe dane:
  – Imię i nazwisko
  – Data urodzenia
  – Płeć
  – Adres mailowy
  – Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami)
  – Numer telefony uczestnika (do wysłania wiadomości SMS z wynikiem, o ile taka usługa będzie świadczona)
 3. Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
 4. Wyniki będą opublikowane na stronie http://wyniki.b4sport.pl/ oraz na stronie wydarzenia. Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku Organizatora.
 5. Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w zbiorze o nazwie Bieg_przez_most_22.09.2019/1 i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa Organizatora i Wykonawcy na jego serwerze.
 6. Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych Wykonawcy. 
 7. Organizator realizuje określone w przepisach obowiązki Administratora danych osobowych, ujętych w Rejestrze Czynności Przetwarzania danych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania- wyłącznie w celu realizacji biegu.
 8. Wykonawca – Fundacja Run Vegan z siedzibą w Warszawie przy ulicy Karmelickiej 15/37, (kontakt: robert@runvegan.pl , tel: 506 009 611), będzie przetwarzał powierzone dane osobowe stosując zabezpieczenia odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Uczestnik, jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

 XIII. ROZPOWSZECHNIANIE I UTRWALANIE WIZERUNKU

 1. Zapisując się do udziału w biegu Uczestnik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

  a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie

  b. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie

  c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
  d. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

  e. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

  g. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

  h. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wydzielonej strefy startu mają wejście wyłącznie zweryfikowani uczestnicy z widocznym numerem startowym.
 2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 3. Wykonawca zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu
 5. Limit na pokonanie trasy to 90 minut. Osoby które nie zmieszczą się w limicie czasowym, będą musiały opuścić trasę biegu
 6. Organizator i wykonawca nie odpowiadają za rzeczy zaginione/zgubione w trakcie trwania Imprezy.
 7. Uczestnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie biegu i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
 9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów.
 12. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 14. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 15. Organizator nie dopuszcza startu osób na rowerach lub innych pojazdach mechanicznych. Na trasie biegu mogą znajdować się jedynie zweryfikowani uczestnicy biegu.
 16. Organizator dopuszcza start uczestników z kijkami do nordic walking.
 17. Organizator dopuszcza start uczestników wraz psami. Zwierzę musi być na smyczy, a obroża NIE MOŻE BYĆ KOLCZATKĄ
 18. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 19. Dyrektorem BIEGU PRZEZ MOST 2019, odpowiedzialnym za techniczno – sportową stronę imprezy jest: Robert Zakrzewski

Dodaj komentarz